Kees Bastiaans 100 jaar - De aanloop naar.....
 
Alle berichten over de voorbereidende activiteiten in het kader van het naderende 100e geboortejaar van Kees Bastiaans.
Een terugblik op de periode voorafgaand aan het jubileumjaar, die begint op het moment dat duidelijk wordt dat het ateliermuseum er niet zal komen, maar dat het moza´ek behouden blijft.

17-11-09 Inrichting expositie in volle gang
Tijdens de laatste vergadering vˇˇr de opening van de tentoonstelling en de presentatie van het kunstboek, kunnen de leden van het bestuur vaststellen dat de voorbereidingen voorspoedig verlopen. De inrichting van de expositie ligt zelfs iets voor op het schema!

Er is hard gewerkt. De werken op de beide locaties in Mill hangen op zijn plaats en ook de inrichting op de locatie Uden verloopt naar wens. Het wordt een fantastisch geheel. Vanaf 21 november kan iedereen het werk van Kees Bastiaans komen bewonderen.

terug


08-11-09 Opening van de expositie in zicht
Nog slechts enkele dagen verwijderd van de opening van de expositie in het kader van "Kees Bastiaans 100 jaar", zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang.

De te exposeren werken zijn inmiddels geselecteerd en wor-den nu verzameld. De inrichting op de verschillende locaties kan gaan beginnen, tijd om de uitnodi-gingen te versturen voor de officiŰle opening van de tentoonstelling op 20 november. Vanaf 21 november is iedereen welkom.

terug


03-11-09 Tentoonstelling binnenkort van start
Op 20 november 2009 is het 100 jaar geleden dat de bekende Millse kunstenaar Kees Bastiaans werd geboren. Op die datum start op drie locaties een grote overzichtstentoonstelling, die zowel een breed publiek als artistieke fijnproevers zal weten te boeien.

De tentoonstelling vindt plaats in het gemeentehuis en de kapel van de Willibrorduskerk in Mill en het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.
De tentoonstelling zal ook openstaan voor de scholen uit de regio: het werk van Bastiaans is een krachtige, kleurrijke inspiratiebron voor kinderen. Kunstenaars uit de regio zullen daarom met de schooljeugd de tentoonstelling bezoeken en met de kinderen aan het werk gaan.

Overzichtstentoonstelling
De stichting heeft ten behoeve van het boek en de tentoonstelling uit het omvangrijke oeuvre een selectie gemaakt van ongeveer 130 werken. Een van de hoofdwerken van de tentoonstelling is het familieportret uit 1949 waarin Bastiaans zijn gezin en zichzelf heeft afgebeeld. Dit werk is in bezit van het Noord-Brabants Museum, dat dit werk ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling uitleent.

Het familieportret zal worden geŰxposeerd in het gemeentehuis in Mill tezamen met ongeveer 50 andere werken. Op deze locatie zal het vroegere werk van voor 1960 aan de orde komen.

In de kapel van de H. Willibrorduskerk in Mill zullen naast de ontwerpen van de 14 kruiswegstaties uit 1948 nog 6 andere werken worden opgehangen. In deze kapel bevindt zich ook een groot in 1976 geplaatst kerkraam in glas-in-lood van de hand van de kunstenaar.

In het Museumvoor Religieuze Kunst  in Uden zal het werk gemaakt tussen 1960 tot 1986 worden tentoongesteld.. Hier zullen ongeveer 40 schilderijen worden getoond. Het geheel vormt ÚÚn expositie. Voor het totale overzicht dient de bezoeker dus alle 3 de locaties gezien te hebben.

De tentoonstelling zal plaatsvinden van 21 november 2009 tot 1 maart 2010.

Locaties expositie
Gemeentehuis Mill
Kerkstraat 1, 5452 BM  Mill
0485-460300
Kapel H. Willibrorduskerk,
tegenover het gemeentehuis
Museum voor Religieuze kunst
Vorstenburg 1, 5401 AZ  Uden
0413-263431
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen van 13:00 - 17:00 uur
gesloten op 1e kerstdag, nieuwjaarsdag en tijdens de carnaval van 12 t/m 16 februari 2010.

terug


15-10-09 "De klus geklaard!"
Bij particulieren in het hele land zijn 130 werken opgehaald van Kees Bastiaans. Van deze werken zijn fotoĺs gemaakt voor de uitgave van het kunstboek door Studio van Assendelft te Uden.

De afgelopen weken zijn nogal hectisch geweest. De familie heeft zich hier enorm voor ingezet en heeft vele kilometers gemaakt.
De laatste schilderijen zijn inmiddels gefotografeerd en weer teruggebracht bij de bruikleengevers. Voor een groter werk van 255 bij 205 cm was een busje zelfs te klein en moest apart vervoer geregeld worden.

Al met al was het een omvangrijke logistieke klus, maar alles is naar tevredenheid verlopen en daarmee is dus ook ôdeze klus geklaardö.
De opnames zijn momenteel bij Weemen Grafische Groep in Boxmeer, die de uitgave drukt.

Nu wordt gewerkt aan een tentoonstellingsplan voor de expositie op de drie locaties. Naar verwachting zijn daarvoor ongeveer 90 werken nodig. Ook dan zal er weer een beroep gedaan moeten worden op bruikleengevers.

terug


17-09-09 Kunstboek Kees Bastiaans
In het kader van de herdenking van het 100e geboortejaar van Kees Bastiaans zal er naast een expositie en andere activiteiten een kunstboek worden uitgegeven, waarin de ontwikkeling van de kunstenaar wordt beschreven.

Uiteraard zal een groot aantal foto's van werken van zijn hand worden opgenomen, waardoor het een echt kijkboek zal worden. U kunt hier alvast uw bestelling doen: kunstboek.

Het kunstboek kan ook besteld worden met een ingesloten afdruk (oplage 375) van de hiernaast afgebeelde aquarel van Kees Bastiaans.
Sponsors hebben ondermeer voorrang bij de bestelling.
Hoe word ik sponsor.

"de kerkgangers"
(klik op de afbeelding)

terug


31-07-09  Nu ook 3e expositieruimte bekend
Na een lange zoektocht in de gemeente Mill en nadat allerlei panden zijn bekeken op geschiktheid voor het exposeren van schilderijen, heeft het bestuur na ampele overwegingen besloten gesprekken te openen met het museum van Religieuze Kunst in Uden (MRK)

Het museum heeft inmiddels haar medewerking voor een expositie van Kees Bastiaans toegezegd. De exposities zullen zo worden ingericht, dat de bezoeker geprikkeld wordt, alle locaties te bezoeken. Eerst dan krijgt hij het gehele oeuvre van deze Millse kunstenaar te zien en zal hij verrast zijn door het bijzondere werk. Tegelijkertijd zal een kunstboek over het werk van Kees Bastiaans worden uitgegeven.

terug


12-07-09 Sponsors gezocht
De stichting heeft 4000 euro ontvangen uit het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ten behoeve van de manifestatie Kees Bastiaans 100 jaar. Ook de gemeente Mill en St.Hubert is bereid een financiŰle bijdrage te leveren.

Maar om alle activiteiten te kunnen uitvoeren is er meer geld nodig. Vandaar dat wij een beroep doen op u.
Als u een bijdrage wilt leveren kan dat op rekeningnr. 1292.15.112, ten name van de Stichting Kees Bastiaans 100 jaar. Elk bedrag is welkom, hoe klein ook.

terug


05-05-09 Stichting Kees Bastiaans 100 jaar
De "Stichting Kees Bastiaans 100 jaar" is een feit geworden. Op dinsdag 28 april vond de oprichtings-vergadering plaats en werd de stichtingsakte ondertekend. De stichting is gevestigd te Mill.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van publieke aandacht voor het artistieke werk van Kees Bastiaans (geboren in 1909 en overleden in 1986), in leven kunstschilder te Mill, om te beginnen in diens 100e geboortejaar.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. werk van Kees Bastiaans bijeen te brengen en tentoon te stellen;
b. activiteiten te organiseren, zoals manifestaties en lezingen;
c. publicaties te realiseren;
d. een website te onderhouden.

Foto: De notaris en vier van de zeven leden van de stichting tijdens de oprichtingsvergadering. V.l.n.r.: Tom Schouten (penningmeester), Jan Bastiaans (lid), notaris mr. Mark Wilhelm, P.Wermenbol (secretaris) en Han Eijgenraam (voorzitter). De andere bestuursleden (niet op de foto) zijn Thijs Derks, Elsbeth Vermeer en Bas Bastiaans.

terug


11-04-09  Zomaar kunst: Spanning
Bij de Avro in het programma Kunstuur TV vertelde Mayke Brands over Kees Bastiaans en haar schilderij: "Spanning". Het fragment is terug te zien in de rubriek "Zomaar kunst" op Avro-Cultuurgids.
Bekijk het programma:
Avro Cultuurgids 11-04-09

terug


20-03-2009  Spandoek op Gemeentehuis Mill
Bezoekers en passanten van het gemeentehuis in Mill worden met een groot spandoek geattendeerd op activiteiten die er gaan komen rond Kees Bastiaans.

De stichting Kees Bastiaans 100 jaar i.o. organiseert festiviteiten om het 100e geboortejaar van de kunstenaar te vieren. Door de onthulling van het bijna 5 bij 4 meter metende spandoek, door burgemeester H.Verheijen van de gemeente Mill en St.Hubert op de gevel van het gemeentehuis, wordt het startsein gegeven voor een aantal activiteiten in de periode november 2009 tot en met het voorjaar 2010.

terug


07-03-2009 Werkgroep selecteert kunstwerken.
Een werkgroep onder de Stichting Kees Bastiaans 100 jaar i.o. is druk bezig met een selectie van de werken van de kunstschilder aan de hand van de vele ingezonden foto's voor het samenstellen van een of meerdere tentoonstellingen in Mill.

Verwacht wordt dat deze werkzaamheden einde van deze maand worden afgerond. Dat betekent, dat tot die datum nog andere werken meegewogen kunnen worden. Dit is dan ook een oproep aan hen, die nog geen foto's hebben toegezonden.
De werkgroep bestaat (voorlopig) uit drs.P.Wermenbol, Jan en Bas Bastiaans.

terug


21-01-2009 Kees Bastiaans 100 jaar.
Kees Bastiaans is op 20 november 1909 in Mill geboren en is aldaar gestorven op 31 maart 1986.
Het 100e geboortejaar van Kees Bastiaans in 2009 dient het startpunt te zijn voor een reeks van activiteiten.

Gedacht kan worden aan een of meer exposities, een fototentoonstelling of een filmportret, maar ook aan kunsteducatieprojecten voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
Het herdenkingsjaar loopt van november 2009 tot en met het voorjaar van 2010, zodat het ook in cultuurtoeristisch opzicht interessant is.
Momenteel wordt de "Stichting Kees Bastiaans 100 jaar" gevormd, welke de ideeŰn zal uitwerken.
De gemeente Mill en St.Hubert heeft toegezegd haar bijdrage daarin te leveren.
Hebt u ideeŰn of suggesties dan kunt u zich melden middels het contactformulier.

terug


20-01-2009 Inventarisatie werk Kees Bastiaans.
We trachten te komen tot een totaaloverzicht van de werken van Kees Bastiaans. Veel van zijn werk is al 'in beeld', maar er is nog meer. Daarom een oproep.

Bent u in het bezit van werken van Kees Bastiaans laat het even weten middels het contactformulier. Bent u reeds benaderd en hebt u reeds (digitale) fotoĺs van de werken opgestuurd dan hoeft u uiteraard niet opnieuw te reageren. Getracht wordt om de inventarisatie zo compleet mogelijk te maken, zodat een totaalbeeld ontstaat wat zoal gemaakt is en waar het is gebleven.

terug


19-01-2009 Moza´ekwand blijft bewaard.
De moza´ekwand van het te slopen voormalige woonhuis van Kees Bastiaans blijft bewaard voor de gemeenschap van Mill.

Deze wand, met afmetingen van 2,5 bij 3 meter, is medio 1960 door Kees Bastiaans aangebracht  in de woonkamer van zijn huis. Deze moza´ekwand kan beschouwd worden als cultureel erfgoed van de plaatselijke kunstenaar.
Doordat het woonhuis gesloopt wordt, dreigde ook deze bijzondere moza´ekwand verloren te gaan. In goed overleg met de woningstichting en de gemeente blijft deze wand toch gespaard en zal worden herplaatst in het nieuw te bouwen Sociaal-Cultureel Centrum in Mill. Met bouw van dit centrum zal naar verwachting in de loop van dit jaar kunnen worden begonnen.
De initiatiefgroep is hiermee erg ingenomen.

terug


18-01-2009 Ateliermuseum gaat niet door.
In 2007/2008 heeft een initiatiefgroep zich beijverd voor behoud van het woonhuis/atelier van de in 1986 overleden kunstenaar Kees Bastiaans. Het is geen haalbaar plan gebleken.

 

Na het overlijden van zijn echtgenote Mien Bastiaans-Derks in 2000 werd het pand aan de Bernhardstraat 6 te Mill verkocht aan de woningstichting Maasland (thans bekend onder de naam Mooiland Maasland te Grave).
Deze stichting verhuurde het pand tot begin 2007 aan een echtpaar dat een gezinsvervangend huis runde.
Toen duidelijk werd, dat het pand gesloopt zou worden is er vanuit de gemeenschap een initiatiefgroep ontstaan die geprobeerd heeft het pand te behouden om er een heus museum in te maken onder de naam ôAteliermuseum Kees Bastiaansö.
Handhaving van het pand paste echter niet in de ontwikkelingsplannen voor het Centrum van Mill. Uitvoerig overleg met de woningstichting en de gemeente heeft niet tot resultaat mogen leiden. Alle voorstellen van de initiatiefgroep werden niet goed genoeg bevonden. Uiteindelijk werd in april 2008 door de raad van de gemeente Mill en St. Hubert ingestemd met de ontwikkelingsovereenkomst voor de centrumplannen. Het pand Bernhardstraat 6 wordt derhalve afgebroken om plaats te maken voor twee blokjes van elk twee woningen, welke planologisch beter passen in het straatbeeld. De initiatiefgroep betreurt het besluit, doch heeft zich daar uiteindelijk bij neergelegd.

terug

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nieuws - archief
aanloop naar jubileumjaar
expositie wordt ingericht
opening in zicht
expositie binnenkort
klus geklaard
kunstboek
expositieruimten
sponsors gezocht
stichting Kees Bastiaans
zomaar kunst
spandoek onthuld
werkgroep in actie
100 jaar Kees
inventarisatie werk
moza´ekwand blijft
geen ateliermuseum