Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Kees Bastiaans - Kunstschilder
Geïnteresseerden in de activiteiten rondom Kees Bastiaans kunnen ook via onze nieuwsbrief per e-mail hiervan op de hoogte worden gebracht.

Als u ook graag de nieuwsbrief per e-mail ontvangt dan kunt u zich hier aanmelden.
Nieuwsbrief 16
Glas-in-loodraam.

Begin jaren 1960 maakte Kees Bastiaans in opdracht van de schoenfabrikanten Berkelmans te Oisterwijk voor hun kantoorpand aan De Lind 14 een glas-in-loodraam. Het raam, groot 205 x 181 cm, is toen geplaatst in de zijgevel van dat pand, niet zichtbaar vanaf de weg. Jammer genoeg is het derhalve onbekend bij de inwoners. Het stelt voor het bewerken van leer, het zogenaamd “vellen bloten”, voor de schoen, met daarom heen gebouwen in de gemeente Oisterwijk, het is dus typisch Oisterwijks. Een foto van het raam treft u hierbij aan.

In 2014 bereikte ons het bericht dat de provincie Noord-Brabant al in 2009 de sinds het jaar 2000 leegstaande fabrieksgebouwen met gronden had gekocht. De provincie wil de cultuurhistorische waardevolle gebouwen en hun verhalen behouden én ze een nieuwe toekomst geven. Een aantal gebouwen werden door de provincie ontwikkeld tot ambachtsplaats voor creativiTIJD: voor authentieke producten, nieuwe technologieën, vrijetijdsbesteding, groen ondernemerschap en bloeiende bedrijven. En natuurlijk voor koffie en lunch. Het staat nu alom bekend als Leerfabriek KVL. De gemeente nam de braakliggende grond over voor de ontwikkeling van woningbouw ter plaatse.

Ons bestuur nam contact op met de provincie met als doel het glas-in-loodraam op De Lind verplaatst te krijgen naar de Leerfabriek KVL. Bij een herplaatsing van het raam naar de nieuwe locatie zou naar onze bescheiden mening de historie van de schoenindustrie, van leerlooierij tot eindproduct de schoen, terug te vinden zijn op een centrale plek, waar de generaties van toen zich makkelijk in zullen herkennen. Ook volgende generaties maken op die wijze kennis met de historie van de bekende schoenindustrie van weleer in hun gemeente. Bekend mag zijn dat in de jaren 1960 bij Berkelmans’ schoenen 300 personen werkzaam waren.

Na een gesprek met de kwartiermakers van de provincie kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat het eigenlijk wel een mooi idee is. Maar is er een kans van slagen?

Wij namen contact op met de inmiddels nieuwe eigenaren van het pand aan De Lind, de heer en mevrouw P. van Schijndel. Zij hebben spontaan hun medewerking verleend aan het plan en het raam geschonken aan de provincie, onder voorwaarde, dat het inderdaad herplaatst zou worden in het Leerfabriek KVL-gebouw. Het raam is inmiddels op kosten van de provincie geplaatst in het trappenhuis van het hoofdgebouw. Het staat vrij van een wand en wel zodanig, dat het genoegzaam van achteren met kunstlicht kan worden aangelicht, zodat het goed tot zijn recht komt. In dit trappenhuis zijn in de buitengevel ook 3 mooie ramen van de glazenier Toon Merkelbach te bewonderen.

Wij zijn de heer en mevrouw P. van Schijndel en de provincie Noord-Brabant zeer erkentelijk voor hun medewerking in de verplaatsing van het glas-in-loodraam van Kees Bastiaans. Onze inspanningen zijn dubbel en dwars beloond. Voor wie het raam wil zien?

Iedere 1e dinsdag van de maand is er om 17.00 uur een rondleiding, waarin het raam is opgenomen. Groepsrondleidingen zijn op afspraak te boeken. Ga voor meer informatie naar:
http://leerfabriekkvl.nl/doen-op-kvl/.

Stichting Erven Kees Bastiaans,
Bas Bastiaans, voorzitter.
Uden, december 2018.

Nieuwsbrief-15 Kruisweg.
Nieuwsbrief-14 Expositie Boeren Burgers Buitenlui.
Nieuwsbrief-13 Wandplastiek.
Nieuwsbrief-12 Einde expositie Museum Jan Heesterhuis.
Nieuwsbrief-11 Expositie Schijndel.
Nieuwsbrief-10 Christusfiguur.
Nieuwsbrief-9 Zelfportretten.
Nieuwsbrief-8 Expositie "Gezin XXL - een huis vol broers en zussen".
Nieuwsbrief-7 Expositie Kees Bastiaans collectie van de Gemeente Mill en Sint Hubert.
Nieuwsbrief-6 Het verhaal van Brabant.
Nieuwsbrief-5 Verjaardagskalender - Kees Bastiaans.
Nieuwsbrief-4 Kees Bastiaans - kunstschilder nu ook op facebook.
Nieuwsbrief-3 Groepsexpositie te ’s-Hertogenbosch.
Nieuwsbrief-2 Slotexpositie “Werken op papier”.
Nieuwsbrief-1 Lezing over Brabantse schilderkunst door Frank Lubbers.

omhoog