Scholenproject 100 jaar Kees Bastiaans
In opdracht van de stichting Kees Bastiaans 100 jaar heeft Kunstencentrum Meander een project ontwikkeld waarbinnen kinderen van het basisonderwijs in de gemeenten Mill en Sint Anthonis kennis maken met leven én werken van de Millse kunstenaar Kees Bastiaans.

Naast het werken in de klas hebben een aantal scholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling van werken van Kees Bastiaans in het gemeentehuis van Mill en het Museum voor religieuze kunst in Uden.
Op enkele onderdelen van het project heeft Kunstencentrum Meander organisatorische ondersteu-ning gekregen van Marktplaats cultuureducatie ‘Cultuur aan de Maas’.

Bezoek tentoonstellingen
Ongeveer 350 kinderen van 6 verschillende scholen hebben de tentoonstelling in het Religieus Museum in Uden bezocht. De tentoonstelling in Mill werd bezocht door vier verschillende scholen en in totaal ongeveer 300 leerlingen. T.b.v. de bezoeken aan de tentoonstellingen heeft de Meander een tweetal Kijkwijzers ontwikkeld. De Kijkwijzer welke is ontwikkeld voor de tentoonstelling in Mill blijft actueel. In deze Kijkwijzer is het wandkleed opgenomen dat in de raadszaal van de gemeente Mill hangt.

Lessen in de school
Door Kunstencentrum Meander is een lessenpakket ontwikkeld voor de basisscholen. Het pakket is opgebouwd uit 4 verschillende lessenreeksen voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Elk deelproject bestaat uit 3 lessen voorzien van uitvoerige instructie voor de leerkrachten en illustratiemateriaal met voorbeelden van werken van Kees Bastiaans.

In de projecten maken de kinderen kennis met leven én vooral (de manier van) werken van Kees Bastiaans. Het lessenpakket is gerealiseerd door medewerkers van de Meander. Henri Elbers heeft de ontwikkeling voor zijn rekening genomen en Myrna Rasker de uitwerking.
De lessenreeks is handzaam vormgegeven en in hoogwaardige kwaliteit drukwerk uitgevoerd, zodat de scholen gedurende langere tijd hiervan gebruik kunnen maken. De opzet van het lessenreeks is inhoudelijk dusdanig gerealiseerd dat het ook zonder tentoonstelling kan worden uitgevoerd. Het project blijft daardoor meerdere jaren actueel en uitvoerbaar.

Kinderen schilderen de "pieperkoppen" van Kees Bastiaans.

Vanuit het project is de scholen aangeboden om samen met een kunstenaar/vakdocent een extra dimensie toe te voegen aan het project. De kunstenaar/vakdocent gaat in nauwe samenwerking met de klassendocent met de leerlingen aan de slag. Twee scholen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

 

omhoog

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exposities