Kees Bastiaans, stichtingen
Stichting Kees Bastiaans 100 jaar
Stichting Erven Kees Bastiaans
Om alle activiteiten ten behoeve van het onder de aandacht brengen van het werk van Kees Bastiaans vorm, structuur en opvolging te geven, werden een tweetal stichtingen in het leven geroepen.
Doelstelling van de stichtingen

De doelstelling van beide stichtingen is het bevorderen van publieke aandacht voor het artistieke werk van Kees Bastiaans, geboren in 1909 en overleden in 1986 en in leven kunstschilder te Mill.

Beide stichtingen trachten hun doel te bereiken door onder meer:

a.

b.

c.
d.
werk van Kees Bastiaans bijeen te brengen en tentoon te stellen;
activiteiten te organiseren, zoals manifestaties en lezingen;
publicaties te realiseren;
een website te onderhouden.

Het bestuur van de Stichting Kees Bastiaans 100 jaar bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Thijs Derks
Piet Wermenbol
Frans Schimmel
Elsbeth Roest
Bas Bastiaans
Trudy Geurtsen

Het bestuur van de Stichting Erven Kees Bastiaans bestaat uit de volgende leden (erfgenamen):

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Bas Bastiaans
Mayke Duffhues-van de Weem
Michaëla van de Wiel
Annemarie Bastiaans
Ghislaine Bastiaans
Aimée Hendriks-Bastiaans

Waar nodig ondersteunen en versterken de stichtingen elkaar.

omhoog